strom

Provokatérův zápisník

TÝDEN.CZ

13. 12. 2018
Rubrika: Provokatérův týden

Zadržení nacisti měli už dávno sedět

Autor: František Kostlán

12.06.2009 18:07

Kvůli čemu policisti zadrželi v těchto dnech několik neonacistů? Přesnější informace se teprve dozvíme, obecnější informace jsou známy již delší dobu. I proto se můžeme právem ptát, jak je možné, že policie zakročila až nyní. Policie prý zátah na členy nacistického Národního odporu, především na pořadatele koncertů neonacistických skupin a rasisticky zaměřené autory textů na internetu i jinde připravovala několik měsíců. Vtip je však v tom, že ti měli být stíhaní již před lety.
Podívejme se spolu na charakteristiku Národního odporu, jak ji v roce 2007 připravilo sdružení Tolerance a občanská společnost (TOS) u příležitosti neonacistického 1. máje v Brně. To se mimo jiné zabývá monitoringem neonacistických a fašistických srazů, demonstrací a koncertů. Dlouhodobé monitorování spočívá především v natáčení kamerou a fotografování přímo na místě akcí. Mnohé z těchto záběrů přebíraly postupem doby televize, některé z nich usvědčily policii z lhostejného přihlížení neonacistickému řádění, a samozřejmě i extremisty samé z páchání trestných činů či přestupků. TOS se vedle toho zabývá i analýzami z této oblasti.

Charakteristika organizace Národní odpor

Neregistrovaná neonacistická organizace Národní odpor (dále NO) vznikla v roce 1999 z pražské odnože české pobočky militantní neonacistické organizace Blood and Honour. Ministerstvo vnitra řadí tuto organizaci mezi nebezpečné militantní pravicově extremistické uskupení, které představuje nebezpečí pro vnitřní bezpečnost České republice.

- Národní odpor funguje na principu tzv. leaderless resistance (odpor bez vůdce). Znamená to, že skupina je organizována do malých regionálních buněk, které realizují program uskupení a zejména se dopouštějí násilí vůči ostatním lidem v jednotlivých městech a vesnicích. Samotný NO ve svém manifestu zdůvodňuje tuto svoji taktiku takto: „Jsme hnutím bez vůdce. Důvod je jednoduchý. Nejvyšší z nejvyšších padl a jeho nástupce se z popela historie stále ještě nevynořil. Je však jasné, že ON přijde. Musí přijít."
V současnosti jsou aktivní skupiny NO Praha, NO Brno, NO Olomouc, NO Slezsko, NO Havlíčkobrodsko, NO Jihlava, NO Sever, NO České Budějovice. Každoročně se tyto buňky setkávají na tradičních demonstracích (1.5.) a příležitostně také na neonacistických koncertech.

Rok 2001, Senohraby. Hrají Celtic Warrior a Martin Franěk v červené mikině se dobře baví..jpg

Jeden z těch, které v posledních dnech údajně zatkla policie je i Martin Franěk - v červené mikině. Snímek je přitom již z roku 2001 z koncertu Celtic Warrior v Senohrabech.


- Národní odpor je součástí mezinárodního neonacistického hnutí, které je postaveno na myšlence nadřazenosti bílé rasy (white race supremacy), čímž překonává zjevné ideologické nedostatky ve vztahu k ideologii hitlerovského nacionálního socialismu, který Čechy jako příslušníky slovanské rasy považoval za méněcenné.
V únoru 2007 se NO Brno i další pobočky NO účastnily celoevropského setkání Blood and Honour divizí v Budapešti, důvodem setkání bylo uctění památky vojáků wehrmachtu a SS, kteří bránili Budapešť před Rudou armádou. Dlouhodobě NO podporuje a spolupracuje se slovenskými neonacisty. (Od té doby se představitelé Národního odporu či Dělnické strany zúčastnili dalších nacistických setkání, například v Německu - pozn. FK.)

- Nejintenzivnější vztahy však udržují s představiteli německé neonacistické scény. Veřejné aktivity Národního odporu oslavil přední německý neonacista, člen německé neonacistické politické strany NPD Christian Worch. Sám byl stíhán za několik násilných trestných činů, aktivizoval militantní neonacistickou scénu, když založil ideovou platformu Anti-antify. V roce 2004 v bavorském Wunsiedelu podpořilo více než 120 aktivistů NO největší setkání neonacistů k uctění nacistického zločince Rudolfa Hesse. Akci pořádala NPD a na podiu přednesli zástupci evropských Blood and Honour divizí oslavné projevy k tomuto spolupracovníkovi Adolfa Hitlera.

- Jednotliví aktivisté NO se dopouštěli a dopouštějí násilí (útoky v Českých Budějovicích, Karlovy Vary, Světlá nad Sázavou, Jeseníku a Praze). Otevřeně se k násilí hlásí také samotná organizace ústy svého mluvčího Petra Kalinovského. Skutečnost, že NO neváhá využít násilí k dosažení svých vizí vyplývá z již citovaného Manifestu NO: „Naše cesta je cestou revolucionářů. Přestože máme částečný respekt k jiným lidským bytostem, jsme si vědomi nutnosti nesmiřitelnosti vůči zhoubným ideologiím a jejich nositelům. Z tohoto pohledu tudíž neexistuje prostředek války, který bychom odmítali..... Ano, i my toužíme po míru. Ale věčný mír může nastat teprve po definitivním vítězství naší revoluce. Velký den se zrodí teprve z potoků krve poražených. Ta doba musí být blízko, naše hodina přichází!!!"
- NO se otevřeně hlásí k ideologii nacionálního socialismu, a to jednak prostřednictvím webových stránek www.odpor.org, veřejných vystoupení a pořádáním koncertů otevřeně neonacistických kapel. A za druhé nepřímo používáním symboliky (ozubené kolo na webu NO, kombinace barev (trojkombinace černá-bílá-červená, tzv. schwarz-weiß-rot) a sloganů (Odpor Svobodný! Odpor Národní! Odpor Sociální!) jasně odkazujících k hitlerovskému Německu. NO veřejně oslavuje wehrmacht a waffen SS.
- NO a nacionální socialismus: „Ovšem pokud během tohoto procesu nastanou hospodářské problémy, pak je možné vše. Je možné, že náš lid, nespokojen se situací, se sjednotí pod autoritářským režimem nového vůdce a nastolí nový řád, vytvoří nový svět. Pak nastane nová éra nacismu."

- NO navazuje i na tradici českého nacionálního socialismu. Publikuje autory schvalující okupaci Československa, likvidaci československého odboje a odsuzuje atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ikonou NO je ing. Roman Skružný, který byl stíhán v souvislosti s pořízením audionahrávky „Pravda o lži", na nahrávce je přečten mj. tento text: „...Zásady a ideály fašismu a nacionálního socialismu uvedené poprvé v život v Itálii a Německu měly, mají a jistě i budou mít stále větší vliv a míru inspirace pro další generace politiků i prostých, ale uvažujících lidí. Vždyť jen to, co dokázal vůdce a všichni nacionální socialisté po I.světové válce, když se jim dostalo možnosti vést Německo, to se doslova rovnalo zázraku. Ze země zmítané sociálními nepokoji, anarchií, bolševickými tendencemi, hyperinflací, stagnací hospodářství a ostatními negativními jevy dokázali za několik málo let vybudovat moderní a akceschopný stát ..."

- Část NO souhlasí s požadavky německých neonacistických skupin na odstoupení Sudet Německu, za účelem vytvoření Velkého Německa / Sudety + Východní Prusko /.
- Součástí ideologie NO je otevřený antisemitismus v klasické i moderní podobě. Na již zaniklé podobě webu NO www.odpor.net byly publikovány antisemitské karikatury. Současné webové stránky obsahují desítky článků zaměřených proti osobám židovského / domněle židovského původu. Na stránkách NO byl publikován seznam veřejně aktivních osob židovského původu. Aktivista NO zdůvodňuje, proč nemá Židy rád: „Při studii historie jsem nenašel jedinou podobnou skupinu, která by tak negativně ovlivňovala lidskou civilizaci. Vždyť i první a druhá světová válka by nevznikly, nebýt Židů, jejich kapitálu a revoluce. A ptám se. Proč je mám mít rád?"

Verona, Itálie, 2006. Bully Boys na podiu a vztyčené pravice.jpg

Verona, Itálie, 2006. Bully Boys na podiu, hajlující neonacisti v publiku.


- Aktivisté NO navazují na tradiční český antisemitismus. V lednu 2003 se aktivisté Národního odporu pokusili projít se zapálenými loučemi židovskou částí Prahy. V březnu 2006 uskutečnili pietní akt u hrobu Anežky Hrůzové, slovy NO: „aktivisté z Národního Odporu připomněli památku zavražděné křesťanské dívky Anežky Hrůzové. Ta byla právě před 107 lety rituálním způsobem zbavena života místním židem Leopoldem Hilsnerem."
- Představitelé NO jsou přesvědčeni o židovském, popř. žido-bolševickém nebo žido-marxistickém spiknutí. Domnívají se, že současnému světu vládnou tzv. světovládci. NO věnoval pozornost prokazování židovského původu významných československých a českých politiků. „Židé jsou zapleteni do něčeho, co může být nazýváno, a vlastně bylo nazýváno, spiknutím proti celému lidskému rodu a učiní jakékoli kroky, které budou považovat za nutné pro jejich ovládnutí světa. Možná díky této víře a ochotě židů jednat podle ní, existuje „antisemitismus" a možná je to důvod, proč židé byli nenávidění a nakonec vyhnáni z každého národa, u kterého se aspoň jednou usídlili."

- NO podporuje revizionistické historiky. V roce 2005 uspořádal demonstraci před německou ambasádou proti stíhání popírače holocaustu Ernesta Zündela. „Stejně jako si židovsko-sionistická klika nevěděla s Ernstem Zündelem rady v USA a Kanadě, neví si čeští jarmulkáři rady s pátečním protestním shromážděním za Zündela před německou ambasádou. Skutečnost, že český národ nehodlá jen mlčky přihlížet tomu, jak (samo)vyvolení likvidují jim nepohodlné osoby, je překvapila natolik, že se několik dní nezmohli ani na slovo, natož na protiakci. Pak se ale rabínští synci rozeřvali tak, jak to umí jen oni". Na stránkách NO jsou publikovány revizionistické články.
- V srpnu roku 2006 požádalo několik desítek aktivistů NO prezidenta republiky, aby jim povolil službu v armádě Íránské republiky. Tuto svoji žádost chtěli v témže roce podpořit demonstrací před izraelskou ambasádou, kde však byla akce předčasně ukončena, jelikož část demonstrantů byla ozbrojena plynovými pistolemi, teleskopickými obušky, noži a boxery.
- NO vystupuje ostře protiromsky. Kromě otevřeného násilí, kterého se dopouštějí jednotliví aktivisté NO, podpořil NO v poslední době populistickou rétoriku místopředsedy vlády Čunka.
- V neposlední řadě se cílem NO stávají jeho domnělí političtí odpůrci z řad anarchistů. Na stránkách NO je otevřeně vyzýváno k jejich likvidaci. Byl zde také zveřejněn odkaz na tzv. redwatch, tedy webové stránky se seznamem jmen a adres osob, které pravicoví extremisté považují za své nepřátele.

- Mezi hlavní aktivity NO patří kromě pořádání demonstrací i organizování neonacistických koncertů. Od svého vzniku stál NO za pořádáním desítek koncertů neonacistických kapel a přivezl sem desítky zahraničních neonacistických kapel jako např. Razors Edge / UK/, Celtic Warriors / UK/, Eugenik / SRN/, Oidoxie / SRN/, Justicia/ SK/ či Juden Mord/ SK/. Na podzim 2005 v jihočeských Křtěticích se Národní odpor Praha podílel ve spolupráci s ilegální organizací Blood and Honour Combat 18 na mezinárodním koncertě. Mezi účastníky byli zástupci zahraničních divizí Blood and Honour, mimo jiné i osoba, která organizuje sbírku na uvězněné neonacisty z vlámské organizace „Bloed, bodem, eer en trouw" (BBET), v překladu „Krev, půda, čest a věrnost", která je belgickou divizí celoevropské sítě Blood & Honour. Zatčení neonacisté byli příslušníky belgické armády, kteří plánovali rozsáhlé bombové útoky na státní budovy / radnice, policejní budovy a sídla levicových politických stran/. Většina zatčených neonacistů pocházela z Flander a hlavní osobou a iniciátorem celé skupiny byl vysoký důstojník belgické armády Thomas Boutens.
- Kapely, které na tomto koncertě vystoupily tj. Razors Edge a Oidoxie se otevřeně ve svých textech přihlašují k podpoře teroristické neonacistické organizace Blood and Honour / Combat 18 /.
- Například ve Vehlovicích na Mělnicku skupina Agrese 95, která pravidelně hrála na akcích Národního odporu zazněl text písničky : „Vypalte synagogy, vyhlaďte ghetta". Mezi účastníky koncertu byli lidé převážně z řad Národního odporu.
- Mezi další neonacistické hudební skupiny podporované Národním odporem patří např. Conflict 88, Impérium, Ortel a Adler.

Ukázky z textů neonacistických, rasistických a antisemitských kapel.

Skupina Agrese (dvě ukázky):

"Tváříte se jako řitní otvory,
vaše budoucnost jsou pece a plynové komory.
Tohle je poslední výzva, hej ty černý labile,
buď si rychle sbalíš rance, nebo poznáš cyklon B.
A svou prackou prasečí můžeš bratrům zamávat.
Až je tím rýčem umlčím, půjdeš je někam zahrabat."

"Po celém světě září Davidova hvězda.
Je jich stále více, né to se mi nezdá.
Chtějí uchvátit svět, pronikli snad všude.
Zapálíme ohně, křišťál znovu bude.
Všechno znovu, jak to bylo kdysi.
Lágry stojí, jen činnost obnovíme,
v rychlejším tempu, zabít ty krysy.
Všechen odpad světa, za ploty vyhubíme."

Na obalu CD kapely Bully Boys fotografie kremační pece vyhlazovacího tábora Osvětim..jpg

Na obalu CD kapely Bully Boys fotografie kremační pece vyhlazovacího tábora Osvětim.


Skupina Bully Boys (dvě ukázky), kterou si na 27. června 2009 (tedy na závěr tohoto měsíce), pozvala Dělnická strana na oslavu svého „volebního úspěchu" (dodal FK):

Rozpalme pece
Prostupují celými dějinami. Jejich zločiny má každý před očima. Další kruh nenávisti a lží - vypadá to, že paraziti nikdy nevymřou. Nezůstane na kameni kámen - budeme pálit, dokud poslední žid neshoří. Rozpalme pece, rozpalme pece, rozpalme pece - udělejme to zas. Den zúčtování přichází rychle - odplata za jejich zločiny nakonec přišla. Prostupují celými dějinami. Jejich zločiny má každý před očima. Jestli přežijeme, žádný žid už neřekne, že jsme blbý skini a rádi zabíjíme. Rozpalme pece, rozpalme pece, rozpalme pece - udělejme to zas. Nezůstane na kameni kámen - budeme pálit, dokud poslední žid neshoří. Rozpalme pece, rozpalme pece, rozpalme pece - udělejme to zas.

Jestě dalších šest milionů
Víš, co v tom bylo? Zyklon B! Vzpomínáš, co nacisti měli? Poslouchej. Prázdná. Byla použita, kámo. Dumám, kolik židáků sprovodila ze světa.
Dnem i nocí jsou v médiích, snaží se získat sympatie - Jo!. Holocaust a Křištálová noc pro mě nic neznamenají - Ne!
(Sieg Heil) Svět nesnese (Sieg) další sionistické (Heil) vměšování. (Sieg Heil) Jeden bláhový (Sieg) vyzkoušený plán (Heil) je masové vyhlazení.
Jestě dalších šest milionů. Jestě dalších šest milionů.
Napříč světem lidé slyší jejich lži - Jo! Vidí jejich propagandu a neptají se proč - Ne!
(Sieg Heil) Svět nesnese (Sieg) další sionistické (Heil) vměšování. (Sieg Heil) Jeden bláhový (Sieg) vyzkoušený plán (Heil) je masové vyhlazení.
Ještě dalších šest milionů. Jestě dalších šest milionů.
Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Jestě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů.


Z výše uvedeného je patrné, že :
1. Neregistrovaná organizace Národní odpor směřuje k potlačení práv a svobod jiných osob, propaguje nacionální socialismus, útočí na územní celistvost a historickou kontinuitu ČR, stojí v pozadí násilné trestné činnosti a ilegálního hudebního rasistického průmyslu na našem území.
2. Veřejná shromáždění využívá k demonstraci síly, zastrašování veřejnosti, zejména příslušníků menšin, propagaci svých myšlenek, popírání, schvalování, zpochybňování nebo ospravedlňování nacistického genocidia, získávání nových sympatizantů a aktivistů.
3. Demonstrace Národního odporu představují významné ohrožení vnitřní bezpečnosti ČR a bezprostředně zasahují do práv a svobod jejích obyvatel.Charakteristiku připravil:
Projekt MONITORING, Tolerance a občanská společnost, o.s.
V Praze dne 30.4.2007

Zdroje:
www.odpor.org
MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1.vyd. Brno:
Barrister&Principal, 2003.
MAREŠ, M. Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti. 1. vyd.
Praha: Ministerstvo vnitra, 2006.

Foto je převzato z webu AntifaDiskuze

František Kostlán

Vedle provokací a ironických narážek píšu o všem, co mi připadá ne/zajímavé, nejvíc o politice, lidských právech, multikulturalismu, rasismu, jakož i o demagogii a hlouposti, která se nejen k extremismu váže.
frantisek.jpg
Oblíbenost autora: 8.15

O autorovi

E-mail : frantisek.kostlan@seznam.cz Facebook : http://www.facebook.com/profile.php?id=100000514800871 ___ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Nezávislý publicista, hudebník, spoluautor knihy Příchozí, o životě migrantů. Narodil se 1954 v Praze, kde i žije. Před listopadem 89 pracoval v dělnických profesích, poté hlavně jako novinář a publicista. Byl mj. komentátorem Telegrafu, šéfredaktorem Českého deníku, šéfredaktorem časopisu Parlament, komentátorem Lidových novin a ČRo Regina, televizním dramaturgem diskusních pořadů. Je členem několika občanských sdružení zabývajících se lidskými právy, menšinami, migranty a životem dětí v dětských domovech.

Kalendář

<<   prosinec 2018

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31